GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

Therasuit Terapi, standardbehandlingen för cerebral pares

Therasuit Terapi, standardbehandlingen för cerebral pares

Att arbeta som fysioterapeut innebär att ständigt vara öppen för nya möjligheter, nya metoder som testas och visar sig ge bra resultat, och samtidigt se till individen och familjen. Det händer mycket på området och vi fysioterapeuter har en stor framtidstro till vad vi kan åstadkomma.

Vår avsikt när vi tänker på rehabilitering syftar inte bara till att arbeta med våra barns behov och begränsningar, utan också respektera deras potential, förmågor och färdigheter. Vi vill ge våra barn en behandling som underlättar deras adekvata fysiska, kognitiva och sociala mognad, och på detta sätt ge så mycket funktionalitet som möjligt i deras dagliga liv.

Samarbetet med familjerna är oerhört viktigt för oss. Vi vill genomföra en omfattande behandling som ger information, råd och stöd kontinuerligt, eftersom vi förstår att ett barn är mer än deras svårigheter eller begränsningar, och därför utformar vi behandlingen utifrån deras förmågor, sociala aspekter och personliga relationer. Kort sagt, från en integrerad syn av barnet och dess familj.

Enligt detta koncept fortsätter vi att leta efter fler verktyg som närmar sig detta mål och hjälper oss i vårt syfte. Det var så vi hittade, fördjupade och tränade oss i denna innovativa metod som heter TheraSuit. Vi har observerat att genom att inkludera den här metoden till våra terapier har den gett mycket goda resultat när det gäller att minska patologiska (onormala) rörelser, öka muskelstyrkan och uthålligheten. Detta hjälper oss att få större kontroll och muskelkoordination, för att äntligen se detta återspeglas i våra barns funktionella aktiviteter.

För närvarande används Therasuit främst för behandling av cerebral pares, men också för andra neurologiska förändringar från födseln eller sådana som har orsakats av trauma eller olycka.

”Idag finns det mer än 425 kliniker i 50 länder runt om i världen (Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien och Mellanöstern) med Therasuit-konceptet.”

”Idag finns det mer än 425 kliniker i 50 länder runt om i världen (Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien och Mellanöstern) med Therasuit-konceptet.”

Denna metod, som skapades av fysioterapeuterna Izabella och Richard Koscielny, föräldrar till en dotter med Cerabral Pares, förändrar på alla sätt de klassiska neurologiska fysioterapi paradigmer som funnits under en lång tid. Therasuit Terapi visar istället på att en intensiv behandling där varje session utförs i 3 eller 4 timmar om dagen, 5 dagar i veckan, under en period av 3 eller 4 veckor är det som verkligen ger resultat.

Detta program kombinerar övningar av normalisering av muskelton (muskeln ska inte vara för spänd eller för slapp), stretching och muskelförstärkning, som läggs till funktionella aktiviteter med målet att eliminera de nuvarande patologiska mönstren och uppnå normaliserade rörelser och nya ställningar.

För att utföra denna behandling använder vi två grundläggande element som bas, Therasuit-dräkten, som består av en mjuk, dynamisk och propioceptiv (känslan att vara medveten om sin egen kropp) dräkt som med hjälp av elastiska band binds ihop på ett sätt som följer de naturliga musklernas fästen.

De elastiska banden är anordnade efter patientens behov och ställning, och säkrar en korrekt hållning, vilket är mycket viktigt för normalisering av muskelton, sensorisk och vestibulär funktion (balanssinnet).

Detta hjälper oss att hitta rätt kroppsposition. Genom att fästa de elastiska banden i själva dräkten så att den följer muskelns början till muskelns slut, alternativt en viss muskelgrupp, och då genereras ett tryck specifikt på vald muskel så att denna stimuleras. Det finns olika spänningsgrader på banden så att man kan välja exakt hur mycket tryck man vill ge på just den valda muskeln eller muskelgruppen. Detta hjälper kroppen att förstå vad som är mer normala positioner som leder, ligament och muskler bör ha. På detta sätt börjar de muskler som ansvarar för en korrekt hållning förstå vad som är ett lämpligt rörelsemönster.

Detta system med en Therasuit-dräkt med elastiska band utför inte rörelserna i sig, utan styr och hjälper den önskade rörelsen, så vanligtvis i början av behandlingen används Therasuit som ett stödsystem för svaga muskler och allt eftersom patienten fortskrider i sin träning, justeras de elastiska banden med större spänning för att ge motstånd, vilket tillåter att utveckla en större muskelkraft, som i sin tur är mycket viktigt när man utför funktionella aktiviteter.

Patienten tränar alltså olika muskelgrupper i Rosher gymmet och vardagliga rörelser som gång, bollek, sätta sig/ställa sig, etc. med dräkten på. Dräkten gör då så att alla rörelser utförs med en korrekt kroppsställning. Genom att bibehålla dräkten på så pass lång tid och under en intensiv träningsperiod så integreras det korrekta rörelsemönstret även intellektuellt.

Det viktiga med detta är att barnet i denna behandling utför övningar på ett aktivt sätt, något mycket viktigt och grundläggande när man vill leta efter neuroplastiska förändringar (Hjärnans förmåga att ändra sig och reparera sig själv).

Denna Therasuit-dräkt finns i olika storlekar som är indelade i färger enligt mått så att den kan anpassas till patientens storlek.

Allt detta stöds av det universella träningssystemet som utgör det andra grundläggande elementet till systemet och som huvudsakligen är baserat på ett Rosher-gym och ett remskivsystem, vilket ger oss den grundläggande kapaciteten att isolera önskade rörelser och stärka de muskelgrupper som är ansvariga för rörelsen mer effektivt.

”Vårt syfte som fysioterapeuter är att kunna använda dessa viktiga fördelar som denna metod ger oss. Vi kan förbättra vår rehabiliteringsterapi genom att uppnå större grad av exakthet i träningen, inklusive större bekvämlighet för terapeuten när han eller hon arbetar.”

”Vårt syfte som fysioterapeuter är att kunna använda dessa viktiga fördelar som denna metod ger oss. Vi kan förbättra vår rehabiliteringsterapi genom att uppnå större grad av exakthet i träningen, inklusive större bekvämlighet för terapeuten när han eller hon arbetar.”

Samtidigt kan du som förälder lära dig mer om oss och den här metoden och integrera det här verktyget så att du kan ge nya alternativ till ditt barn och se den framgång som många gånger verkat omöjlig att uppnå med traditionell fysioterapi.All vår energi syftar till att stärka våra barns kapacitet, söka den största integrerade utvecklingen och livskvaliteten som möjligt, både för barnet själv och för familjen runt barnet.

All vår energi syftar till att stärka våra barns kapacitet, söka den största integrerade utvecklingen och livskvaliteten som möjligt, både för barnet själv och för familjen runt barnet.

Slutsats

Att implementera Therasuit metoden inom fysioterapin har gett bra resultat och nytt hopp för alla människor som lever med cerebral pares. Det är en metod som passar en väldigt bred patientgrupp förutom CP och ser ut att bli framtidens modell av fysioterapi. Föreningen Saga är en av de organisationer som stödjer Therasuit Terapi och har som mål att alla som behöver det ska kunna få träna med den här effektiva metoden som sprids till fler och fler länder och center för fysioterapi.

Här Kan du  läsa mer om Therasuit

En av de mest erfarna Therasuit Center i Spanien är Zenter-kliniken som ligger i Alcobendas – Madrid. Deras webbplats står på spanska men de har terapeuter som talar engelska.

Rulla till toppen