GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

VÄLKOMMEN FÖRENINGEN SAGA

ALLA BARN SKA RÖRA SIG MED SIN EGEN KROPP

Föreningen drivs av läkare, apotekare, forskare, fysioterapeuter, therasuit terapeuter, logopeder, specialister inom näringslära och neurofeedback, föräldrar till funktionshindrade barn, samt musiker.

Vi som skapade föreningen är föräldrar till en flicka med Habilitering och Rehabiliterings behov. Efter att ha sökt världen runt efter metoder för att hjälpa vår dotter har vi hittat flera fantastiska metoder och mycket kunskap.  Vi har själva utbildat oss inom neurofeedback och therasuit terapy. Vi reser nu kontinuerligt till Spanien för rehabilitering och har anpassat huset till ett perfekt träningsmiljö för vår dotter.  

Är du Förälder till ett funktionsnedsatt barn och önskar att du kunde hjälpa honom/henne till ett mer aktivt liv?

Arbetar du med Funktionsnedsatta barn och önskar du kunde veta mer om hur du kan träna dem på ett bra och säkert sätt?

Vill du ge ditt barn den mest effektiva och moderna Rehabiliteringen?

Har du varit med om en olycka eller sjukdom och behöver rehabilitering men du vet inte hur eller var den finns? 

Föreningen SAGA kämpar för att alla människor ska kunna Röra sig med sin Egen kropp och om möjligt lämna sin rullstol.

FÖRENINGEN SAGAS MÅL OCH HANDLINGSOMRÅDEN

Stöd Oss

Alla gåvor små eller stora betyder mycket för oss. Behovet är stort och vi vill kunna hjälpa alla som behöver det.

Engagera Dig

Sprid budskapet i sociala medier! Voluntärer behövs alltid.Kontakta oss och berätta hur just du vill hjälpa till.

Bli Medlem

Du kan bli medlem och få bl.a rabatt på konserter, föreläsningar, webbshop och mycket mer. Du hjälper barnen till en Bättre Träning

Varför Behövs Vi?

RULLSTOL

Om man tar vilken person som helst och sätter honom/henne I en rullstol hela veckan så skulle denna person inte kunna stå på sina ben efter en månad. Det finns mycket forskning på hur lång eller kort tid det tar för olika typer av muskler att förtvina.

TRÄNING

En timme två gånger i veckan är inte tillräckligt om barnet sitter resten av veckan. Det är därför det är så viktigt att ha en så kallad “hands-on” fysioterapi.

SYSTEM

Alla länder har olika system för hur mycket fysisk träning och rörelse som handikappade barn får och har tillgång till men inte i något land räcker det till.

RÄTTIGHET

Vi vill se till att alla barn får röra sig lika mycket oavsett funktionshinder. Det är faktiskt en mänsklig rättighet enligt barnkonventionen.

FYSIOTERAPI

Vi vill att alla som behöver det ska kunna få tillgång till fysioterapi.

Vi vill att alla barn ska få den Bästa Träningen så att de kan röra sig fritt med sin egen kropp.
Föreningen Saga har sin bas i Sverige men vi samarbetar med Spanien där flera olika metoder finns tillgängliga.
Vårt första mål med föreningen är att alla barn i Sverige som behöver terapi ska få åka till Spanien och träna. I första hand informerar vi om metoder och inriktingar och hjälper till med bokning till ett center i Spanien. Vi har en lista med barn som behöver denna terapi och vårt nästa mål är att finansiera terapin. Eftersom terapin ofta är långvarig så ger vi sponsring till en fullständig terapiplan för varje individ enligt det individuella behovet som fastställs av fysioterapeut, logoped och andra professionella inom föreningen eller rehabiliteringscenter. Vårt slutliga mål är att alla barn, ungdomar och vuxna med behov ska få hjälp och träning på egna träningsanläggningar i Sverige. 

KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR

Utbildning bidrar till utveckling

Vi vill att alla föräldrar, assistenter, lärare och anhöriga ska få Information och Utbildning inom metoder inom fysioterapi, logopedi, hjärnans utveckling, samt ny forskning och näringslära som kan förbättra livet för barn och vuxna med handikapp. För detta organiserar vi föreläsningar och kurser. Vi lägger också stor vikt på näring och kunskap om rätt mat och matvanor. Om vi ska lyckas med träning och rehabilitering måste näringsintaget vara optimalt! Therasuit metoden bygger på rätt näring och rätt träning. 50% näring och 50% träning. Därför anordnar vi föreläsningar och kurser angående näringslära för funktionshindrade barn och vuxna.

NYA METODER

Utvecklingen gör att vi blir bättre på det vi gör

Vi söker ständigt efter Nya Metoder Runt om i Världen och sprider information om dessa. Vi analyserar forskningsresultat och kliniska resultat som vi presenterar i samband med att vi informerar om metoden. Vi planerar bygga egna rehabiliteringscentrum och implantera banbrytande metoder såsom “Therasuit Therapy” i Sverige.

STÖD TILL FAMILJEN

Hela familjen behöver stöd

Vi vill att föräldrar ska se sina barns behov bli tillgodosedda och att de utvecklas och blir bättre och bättre. Vi vill att familjen ska känna att de har ett Stöd av Samhället, att de inte är ensamma och att det finns stort hopp i framtiden för alla barn oavsett funktionshinder. Sist men inte minst vill vi på föreningen verka för att barnen får en framtid med mer rörelse, mer aktivitet, ständig utveckling och riktigt, riktigt roligt! Vi vill att föräldrar ska få det stöd som behövs för att hjälpa sina barn att utvecklas.

LOGOPEDI

Att kunna kommunicera förbättrar livskvaliten

Kommunikation är lika viktigt som att röra sig för att fungera i världen och leva ett innehållsrikt och värdigt liv. Vi har som mål att informera familjer om metoder, utbilda personal och familj i metoder som visar goda resultat samt sponsra terapi inom tal och kommunikation.

FORSKNING

Forskning behövs inom fysioterapi

När det gäller metoder inom fysioterapi kan evidens ibland vara svårt att uppnå pga en stor varietet av olika funktionshinder, mätningsmetoder och Intresse från Forskarinstitutioner. Vi driver själva två projekt just nu om therasuit metoden.

INTEGRATION I SAMHÄLLET

Vi är alla lika värda

Vi verkar för att funktionsnedsatta personer ska vara Integrerade i Samhället och leva ett innehållsrikt och värdigt liv. De aktiviteter vi organiserar såsom konserter är ställen där alla är lika värda och viktiga och vi har en rolig stund tillsammans. Vi strävar efter att funktionsnedsatta barns rättigheter enligt barnkonventionen fullföljs.

KONSERTER

Vi njuter av livet och har roligt

Vi anordnar konserter och där all vinst går till rehabilitering och habilitering. Musik är glädje och på våra konserter är vi alla lika och då har vi alla lika roligt tillsammans! Funktionshindrade personer har gratis inträde till konserterna och medlemmar får rabatt. Alla våra underbara musiker är sponsorer för vår förening. Många schyssta företag sponsrar delar av utgifterna till konserterna så att vi ökar vinsten och fler barn får rehabilitering!

Stöd Oss

Alla gåvor små eller stora betyder mycket för oss. Behovet är stort och vi vill kunna hjälpa alla som behöver det.

Engagera Dig

Sprid budskapet i sociala medier! Voluntärer behövs alltid.Kontakta oss och berätta hur just du vill hjälpa till.

Bli Medlem

Du kan bli medlem och få bl.a rabatt på konserter, föreläsningar, webbshop och mycket mer. Du hjälper barnen till en Bättre Träning

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Rulla till toppen