GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

Forskning inom Fysioterapi

Hög Evidens
Svårt att uppnå

Forskning inom fysioterapi för nå upp till en så kallad evidensnivå är svårt pga

01. SvAgt EkonomiskT Intresse

Svagt ekonomiskt intresse för att driva dessa studier då resultat inte innebär någon vinst för de företag som finansierar forskningen.

03. Svårt att Jämföra

Forskningsresultat med olika parametrar är svåra att jämföra med varandra. För att göra en Metaanalys krävs jämförbara parametrar.

02. Stora variationer

Den stora variationen av syndrom och diagnoser och därmed få personer med samma eller liknande diagnoser.

04. Sällsynta diagnoser

De så kallade sällsynta diagoser såsom Mowat Wilson Syndrom kan aldrig nå evidens nivå i någonting eftersom de är för få. 

Enligt Världshälsoorganisationen

Varje år Föds det ca 100 000 Barn i Sverige

Stöd Oss

Alla gåvor små eller stora betyder mycket för oss. Behovet är stort och vi vill kunna hjälpa alla som behöver det.

Engagera Dig

Sprid budskapet i sociala medier! Voluntärer behövs alltid.Kontakta oss och berätta hur just du vill hjälpa till.

Bli Medlem

Du kan bli medlem och få bl.a rabatt på konserter, föreläsningar, webbshop och mycket mer. Du hjälper barnen till en Bättre Träning

ALLA BARN SKA RÖRA SIG MED SIN EGEN KROPP

17

Års erfarenhet

Med Therasuit METODEN 

Det är en av metoderna med de bästa träningsresultaten. Men fler Forskningar behövs!

TheraSuit Metoden Världsstatistik 2002 - 2019

Therasuit Metoden har använts i 17 år. Just nu finns den i 53 Länder och över 140.000 patienter har behandlats med metoden. Det finns tillräckligt med bevis och goda resultat för att Therasuit Metoden ska implanteras som standard behandling trots att stora studier är svåra att göra.

Länder
Kliniker
Sjukgymnaster
Patienter

VAD KAN VI GÖRA?

Att använda brist på evidens för att inte ge en patient vård är ett brott mot lagen. Så länge det inte finns tillräcklig evidens ska den metod som visat bäst resultat erbjudas. 

Ett av våra forskningsprojekt är att samla alla studier som är gjorda och översätta resultaten till standard parametrar föra att göra en metaanalys.

Vi planerar nu två viktiga Studier om Therasuit

Namn 

epost-adress 

*

*

Rulla till toppen