GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

Från Landsbygd till Livskvalitet: En Modell för Positiv Förändring

Saga Village: Ett Hållbart Äventyr mot Gemensamt Hönshus

Vi på Saga Village arbetar intensivt med vårt ambitiösa projekt, och vi är glada över att dela vår vision med er. För de som ännu inte känner till oss, besök gärna vår webbplats www.stiftelsensaga.com för att lära er mer om vår resa. Vi står nu vid startgroparna för att bygga den första delen av Saga Village, ett funktionscenter på landsbygden. Det kommer vara en plats där barn, ungdomar och vuxna kan få professionell träning utan kostnad.

Förutom fysisk träning och musik presenterar vi här ett nytt projekt i form av ett gemensamt hönshus som ägs och drivs av medlemmarna.

Från Landsbygd till Livskvalitet: En Modell för Positiv Förändring

Att bygga på landet ger oss fördelen av att undvika de höga hyrorna som stadslokaler ofta medför. Dessutom främjar det en hälsosammare livsstil och öppnar upp för fler möjligheter. Genom att samarbeta med lokala små entreprenörer, som kan etablera sig i vårt funktionscenter, kan vi generera inkomster. Dessa intäkter kommer i sin tur täcka kostnaderna för fysioterapeuter som erbjuder gratis träning för barn och ungdomar med funktionsvarianter.

En Hållbar Oas: Gemensamt Hönshus för Inkludering och Ekologisk Mångfald

Att skapa ett gemensamt hönshus är en av de mest innovativa idéerna som vi fått av våra medlemmar, och det är just det jag vill ta upp här i den här artikeln. Vi strävar efter att göra hönshuset inte bara ekologiskt, utan även handikappanpassat, vilket innebär att det kommer vara tillgängligt för alla. Målet är att involvera människor med olika funktionsvarianter i skötseln av hönsen och därigenom skapa meningsfulla aktiviteter och sysselsättning.
Med ett team på 20 personer som turas om enligt schema att sköta hönsen kan vi bidra till en meningsfull tillvaro.

Vårt gemensamma hönshus blir en plats där en grupp, inklusive personer med olika funktionsvariationer, gemensamt tar hand om hönsen enligt ett schema. Denna samarbetsform skapar inte bara ekologiska ägg för privat konsumtion utan ger också möjlighet att producera biogödsel för våra odlingar, vilket stöder vår strävan efter hållbarhet och bidrar till biologisk mångfald.

För oss är det också av stor vikt att bevara gamla svenska hönsraser, och vi ser fram emot att samarbeta med andra aktörer inom området för att uppnå detta mål. Att skydda biologisk mångfald och odla ekologiskt är grundläggande principer för oss.

Men vår vision sträcker sig längre än bara själva hönshuset. Genom detta projekt vill vi erbjuda meningsfulla aktiviteter för vuxna med olika funktionsvarianter. Genom ett roterande team på 20 personer, som tar hand om hönsen enligt schema, kan vi skapa en meningsfull tillvaro och bidra till ökat självförtroende för varje individ i teamet.

 
Man får vara med så länge man vill, dvs det kan finnas de som vill fortsätta under en lång tid och de som kanske vill ge över ansvaret till någon annan efter ett tag. För en person med intellektuellt funktionshinder kan en sådan aktivitet betyda enormt mycket. Att få känna att man har ansvar för något viktigt och att alla som är med i teamet känner att det är ”deras” höns. Vi bidrar med kunskap och självförtroende.

Jämlikhet i Praktiken: Handikappanpassat Hönshus för Alla

Vårt samarbete med organisationer som Riksföreningen Grunden, musikalföreningen Changes, FUB, Uppsala Hi, och Funktionsrätt möjliggör för deras medlemmar att anmäla sitt intresse för att delta i hönsprojektet, vilket fördjupar samarbetet mellan olika handikapporganisationer i Uppsala.

Genom detta projekt strävar vi även efter inkludering och jämställdhet. Vårt hönshus är handikappanpassat för att alla ska kunna delta, och vi anpassar även för personer med nedsatt syn och intellektuell funktionsnedsättning. Man ska kunna sköta hönsen, mata städa och plocka ägg även om man sitter i en rullstol.

Det gemensamma hönshuset blir en plats för lärande och kunskapsutbyte. Vi kommer att erbjuda workshops och besök till hönsgården för allmänheten för att dela med oss av vår kunskap om ekologisk odling och hönsuppfödning.

Detta projekt är inte bara en innovativ lösning för daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utan det har även positiva effekter på den ekonomiska stabiliteten i större sammanhang. Saga Village finansierar sig själv med hjälp av lokalt entreprenörskap och starka samarbetspartners.

Med detta projekt som är fokuserat på att skapa ett cirkulärt system för odling, där vi inte behöver köpa gödselmedel, strävar vi mot hållbarhet och minimerad påverkan på miljön.

Slutsats

Vårt projekt på Saga Village kombinerar träning, musik och ett innovativt hönshus för att skapa en inkluderande plats där alla, oavsett funktionsvariation, kan delta och bidra. 

Det gemensamma hönshuset, utöver att producera ekologiska ägg, blir en plats för lärande och kunskapsutbyte. Handikappanpassningen av hönshuset är en del av vårt åtagande att skapa tillgänglighet för alla. Med ett roterande team på 20 personer strävar vi inte bara efter ekologiska fördelar utan skapar också meningsfulla aktiviteter och ökar självförtroendet för varje individ.

Tillsammans, genom starka samarbetspartners och ett engagerat team, har vi kapaciteten att genomföra detta projekt och skapa en meningsfull och inkluderande plats där gemenskap och hållbarhet går hand i hand.

Följ med oss på resan mot ett Gemensamt hönshus på Saga Village!

Rulla till toppen