Vikten av fysioterapi för talets utveckling hos barn.

Barn med funktionsnedsättning är barn som behöver vårt ständiga stöd genom hela livet. De är barn som har inte har samma färdigheter och förmågor som alla andra, men som behöver största möjliga stöd för att nå sin maximala potential och på detta sätt säkerställa högsta möjliga livskvalitet och även känna sig integrerade i samhället. Vi …

Vikten av fysioterapi för talets utveckling hos barn. Läs Mer »