GE EN GÅVA

Tack vare dig får fler barn rätt träning! Din gåva ger ett barn frihet att röra sig med sin egen kropp. DU är viktig! TACK!

FÖRETAG

Som företag kan du betala med faktura. För gåvor från 20.000sek kan ert företag få en konsert av våra musiker.  TACK!

BLI MÅNADSGIVARE

Hjälp fler barn till ett värdigt liv! Barnen är otroligt tacksamma för att DU vill bli Månadsgivare! TACK!

Saga Village Framtidens möjligheter för personer med funktionsvarianter

Saga Village: Framtidens möjligheter för personer med funktionsvarianter

Föreningen Saga är en ideell förening och en unik organisation som ger personer med funktionsvarianter en röst och en plats att delta aktivt i samhället. Vi kommer inom projektet Saga Village att erbjuda träning genom specialiserade personliga tränare, och rekreation med musik, teater och dans. Vi skapar en inkluderande kultur som verkligen integrerar människor på riktigt. Förutom träning och musik, främjar vi också hälsosam livsstil genom kost och friskvård.

Vi är mycket mer än så, för vi skapar också möten mellan människor genom att öppna dörrarna till nya möjligheter att skapa engagemang och förståelse genom workshops, läger och andra aktiviteter.

Genom att främja friskvård, träning, hälsosam kost och skapa en hälsosam miljö, blir Saga Village ett exempel utåt för att skapa en bättre och mer inkluderande värld. Vår vision är att verkligen visa hur man kan göra saker bättre och bli ett levande och ledande exempel, en modell för framtiden helt enkelt!

Från lokal förändring till globalt inflytande – Utforska organisationens geografiska spridning

Vi är en förening som omfattar hela Sverige. Vi har vårt säte i Uppsala, och vårt projekt, Saga Village, är redo att öppna sitt första center i Uppsala. Vårt mål är att bygga ytterligare center runt om i hela landet för att vi alla ska kunna dra fördel av gemenskapen och aktiviteterna som Saga Village kan erbjuda. Vi kommer även att arrangera workshops och föreläsningar på andra platser i landet så att så många som möjligt har möjlighet att delta. Vi arbetar också online med till exempel kostrådgivning för personer med funktionsvarianter, samt föreläsningar och personligt stöd/råd och kommer inom kort starta en TV kanal som hjälper oss att sprida ut information, utbildning och underhållning av och för personer med funktionsvarianter.

Saga Village: När lokala krafter förvandlar samhället – Upptäck projektets mål och delmål för en inkluderande bygd

Projektet Saga Village är en passionerad insats för att skapa en inkluderande och hållbar plats för funktionshindrade personer på landsbygden men ändå nära staden. Vi kämpar för att erbjuda en levande gemenskap där gratis träning och rekreation blir en verklighet för alla personer med funktionsvarianter. Genom att bygga ekologiskt och bygga upp samarbete med lokala entreprenörer, vill vi påverka en positiv förändring för miljön och stödja den lokala ekonomin.

Sagas syfte är att skapa en levande gemenskap där personer med funktionshinder känner sig välkomna och inkluderade. Vi vill erbjuda personlig och professionell träning som är skräddarsydd för att möta varje persons unika behov och samtidigt främja integration genom gemensamma aktiviteter för personer med och utan funktionshinder.

Musik är också en stor del av vår insats; en inkluderande process som hjälper personer med funktionshinder att uppleva, skapa och arbeta med musik och musikaluppsättningar på ett helt nytt sätt. Vi producerar musik, sätter upp musikaler, sjunger och dansar och vi håller workshops med musikterapi.

Vårt mål är att bygga en mångsidig och tillgänglig plats med anpassade faciliteter och utomhusområden där vi satsar på ekologisk mångfald, sensorisk trädgård, utomhuslek för funktionshindrade barn, fruktträd och bärbuskar. Vi vill erbjuda professionell träning och rekreation helt utan kostnad och skapa gemensamma aktiviteter och evenemang där alla kan delta tillsammans.

Vi drivs av passion och har delmålen att bygga en första plats i Uppsala och starta verksamheten där våren 2024, att etablera samarbeten med fler organisationer och att hålla en konsert och öppet hus i september 2023 med blandade artister på Gamla Slottsbiografen i Uppsala.

Saga Village: Skapar möjligheter för alla – Upptäck vilka som omfattas av projektets målgrupp

Vår målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med funktionsvarianter men även familjen och nätverket runt personer med funktionsvarianter. Just nu samlar vi information om önskemål för vad som ska finnas i Saga Village. Du som är målgrupp kan påverka riktningen av projektet. Skicka dina önskemål här:

Tillsammans för en bättre framtid: Saga Village och vårt samarbete med andra aktörer för inkludering och samhällsutveckling

Saga Village-projektet är byggt på värdet av samarbete, inkludering, nytänkande, hållbarhet och framåtanda. Att samarbeta med lokala aktörer och organisationer är en viktig del av vår strävan att skapa en inkluderande och rik miljö för våra medlemmar. Genom att erbjuda lokala entreprenörer en plats att etablera sin verksamhet och på det sättet hjälpa små verksamheter inom kultur, musik och konst att blomstra i vårt samhälle berikar vi livet för oss alla på orten. Våra samarbeten med habiliteringen och terapeuter möjliggör en helhetssyn på vår verksamhet, genom att erbjuda skräddarsydda träningsprogram, kostråd och friskvård för våra deltagare. 

Vi brinner också för samarbeten med lokala kultur- och fritidsaktiviteter, och genom att dra nytta av det rika utbudet runt oss kan vi ge våra deltagare en unik och tilltalande upplevelse när vi gör saker tillsammans! 

Vi har även som mål att samarbeta med skolor och universitet, specialpedagoger och forskare – vi tror att kunskapsdelning och gemensamt arbete är en viktig aspekt av att bygga en stark gemenskap. Saga Village blir en kunskapsbank där alla kan hitta information och lösningar till individuella problem med hjälp av ett team av experter på olika områden inom friskvård och hälsa.

Föreningen Saga är den drivande kraften bakom detta inspirerande projekt som berör oss alla och där alla på något vis kan delta och engagera sig.

Föreningen Saga har nu ett etablerat samarbete med Föreningen Changes, Riksföreningen Grunden och Uppsala Hi samt ett antal lokala företag.

Att forma en inkluderande framtid: Utforska Saga Village-projektets tidsram och implementeringsplan

Detta är en början av ett projekt som kommer att växa och vi ser att det blir ett vinnande koncept i framtiden. Första delen av Saga Village planeras att byggas under hösten 2023. Verksamheten planeras starta under våren 2024. Under 2025 förväntas Saga Village utökas och ett andra center påbörjas på Västkusten. Inom en 10 års period planeras 3 centrum byggas upp i Sverige.

Saga Village: Att mäta framsteg och skapa verklig förändring – Utforska projektets kvalitativa och kvantitativa mål

Tillsammans kan vi göra skillnad! Projektet Saga Village har potential att skapa otaliga positiva och meningsfulla resultat. Genom fri tillgång till träning- och fritidsaktiviteter kan vi nå ett stort antal funktionshindrade människor och bidra till förbättrad hälsa och välbefinnande. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och gemensam plats där alla kan delta och ha kul! Detta inkluderar våra fantastiska konserter och musikaler som allmänheten också kan ta del av. Vi samarbetar med lokala entreprenörer för att skapa sysselsättning och bidra till en hållbar utveckling där vårt mål är att ge tillbaka mer än vad vi tar från miljön. Samtidigt som vi gör allt detta för samhället, så kan vi också ta hand om varandra. Vi vill helt enkelt göra Saga Village till en plats alla kan njuta av och till och med kalla ”hemma”.

När det gäller projektet Saga Village finns det flera konkreta och mätbara resultat som kan uppnås. Antal personer som får tillgång till gratis träning och rekreation: Genom att erbjuda gratis träning och rekreation till funktionshindrade personer kan vi mäta antalet personer som faktiskt får tillgång till dessa tjänster. Det kan vara ett kvantitativt mått som visar på projektets påverkan och hur många människor som får direkt nytta av det.

Träningsresultat och förbättrad funktion: Genom att följa upp och utvärdera individernas träningsresultat och funktionella förbättringar kan vi mäta den påverkan som projektet har på deltagarnas hälsa och välbefinnande. Det kan innefatta mätningar av styrka, rörlighet, balans eller andra relevanta parametrar beroende på vilken typ av träning som erbjuds. Här samarbetar vi med Habiliteringen.

Inkludering och deltagande: Genom att följa antalet deltagare och deras engagemang i gemensamma aktiviteter kan vi mäta graden av inkludering och deltagande som projektet genererar. Det kan inkludera att registrera antalet deltagare i olika evenemang, workshops eller samhällsaktiviteter som organiseras inom Saga Village. Antal biljetter sålda till våra konserter och musikaler.

Antal etablerade lokala entreprenörer: Genom att mäta och följa upp antalet lokala entreprenörer som etablerar sin verksamhet på Saga Village kan vi bedöma projektets inverkan på den lokala ekonomin och sysselsättningen. Detta kan inkludera att registrera antalet företag eller enskilda näringsidkare som etablerar sig på plats och följa deras tillväxt och framgång. Antal anställningar, daglig verksamhet och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning av något slag är ytterligare parametrar som visar hur projektet lyckas.

Miljöpåverkan och hållbarhet: Genom att mäta och utvärdera projektets ekologiska aspekter och hållbarhetsåtgärder kan vi bedöma dess påverkan på miljön. Det kan inkludera mätning av energiförbrukning, avfallshantering, användning av förnybar energi eller andra indikatorer som visar projektets hållbarhetsåtgärder.

Att odla ekologiskt och ätbart utgör flera delar av projektet. Plantera, sköta och skörda egna grönsaker och örter. Målet är att bli självförsörjande och ”att ge tillbaka mer än vi tar från naturen”. Produkter från Saga Village kan dyka upp på lokala matbutiker!

Från ord till handling: Utforska de konkreta aktiviteterna planerade inom Saga Village-projektet och deras betydelse för samhället

Träningsprogram: Professionella personliga tränare kommer att erbjuda skräddarsydda träningsprogram för funktionshindrade personer. Dessa program kommer att utformas för att förbättra styrka, rörlighet, balans och allmänt välbefinnande. Träningen kommer att anpassas efter individuella behov och mål. Regionen och habiliteringen erbjuder hjälpmedel till förflyttning men dessvärre inte tillräcklig aktiv träning varpå detta blir en kärnverksamhet i Saga Village i samarbete med andra organisationer för personer med fysiska funktionshinder.

Musik- och musikalaktiviteter: Saga Village kommer att främja musik och musikaliska upplevelser som en viktig del av sin verksamhet. Det kommer att finnas möjligheter för personer i alla åldrar och med olika förmågor att delta i musikaktiviteter, såsom produktion, körer eller individuell musikterapi. En av vår kärnverksamhet är att sätta upp musikaler och konserter där deltagare får möjlighet att uppträda inför en publik. Musikalverksamheten sker i samarbete med Föreningen Changes.

Konst- och kreativa aktiviteter: För att främja kreativitet och självuttryck kommer det att finnas möjligheter till konst- och kreativa aktiviteter. Det kan innefatta måleri, skulptur, hantverk och andra konstnärliga uttrycksformer. Dessa aktiviteter kommer att vara tillgängliga för alla, med specialverktyg och möbler så att funktionshinder inte blir ett hinder och således kan vi bidra till att stärka deltagarnas självförtroende och utveckla deras kreativa talanger.

Trädgårdsarbete och ekologiska projekt: Eftersom Saga Village är beläget på landsbygden kommer det finnas möjlighet att delta i trädgårdsarbete och ekologiska projekt. Deltagarna blir involverade i plantering, odling av grönsaker, skötsel av blommor och träd samt lära sig om hållbart jordbruk och ekologiska principer. Detta främjar både fysisk aktivitet och medvetenhet om miljöfrågor. Vi bygger odlingsbord och sandlådor som är tillgängliga med rullstol.

Sociala aktiviteter och gemenskapsevenemang: För att främja gemenskap och social interaktion kommer Saga Village att organisera olika sociala aktiviteter och evenemang. Det kan inkludera att laga nyttig mat tillsammans, temadagar, föreläsningar, workshops och andra aktiviteter där deltagarna kan träffas och lära känna varandra. Detta bidrar till att skapa en samhällskänsla och stödjer integrationen mellan funktionshindrade och icke-funktionshindrade personer.

Musik kan hjälpa Barn med funktionsnedsättningar

Från projekt till långsiktig förändring: Hur Saga Village lever vidare i vardaglig verksamhet

Ett av våra mest djupa mål på Saga Village är att säkerställa det vi bygger upp kommer att leva vidare och spridas till fler platser även efter projektets avslut. Här är våra strategier som gör att vi kan uppnå vårt mål:

Det första är att etablera en hållbar organisationsstruktur: Vi har tänkt långsiktigt och vi har etablerat ett system som ska se till att Saga Village fortsätter att blomstra, växa och ses som en modell för framtiden. Genom att starta Insamlingsstiftelsen Saga skapar vi en stabil grund att bygga vidare på. Stiftelsen köper in mark och bygger lämpliga lokaler, samtidigt som föreningen Saga driver själva verksamheten. Det svenska kulturarvet och lokala resurser är viktigt för oss.

Vi utvecklar en affärsmodell: Vi behöver en tydlig affärsstrategi för att kunna upprätthålla verksamheten och fortsätta att erbjuda våra tjänster. Huvudsyftet är att generera intäkter för att täcka våra kostnader och vara självförsörjande.

Vi bygger partnerskap och nätverk: Ett starkt partnerskap och nära samarbete med andra organisationer, företag och samhällsaktörer är avgörande. Det gör att vi kan skapa hållbara samarbeten som gynnar oss alla och där vi drar nytta av varandras kompetenser.

Vi utbildar och involverar personal och volontärer: Våra medarbetare är vår nyckel till framgång. Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling gör att vi kan erbjuda hög kvalitet på tjänsterna som vi erbjuder på Saga Village. Vi strävar efter att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö som uppmuntrar engagemang och långsiktigt deltagande. Alla är lika viktiga för oss, medarbetare, volontärer, gäster och målgruppen.

Slutsats

Saga Village är en modell för framtidens sätt att integrera personer, entreprenörer och samhällets stod till de som är svagare. Genom vår verksamhet kommer vi få friskare och gladare människor, med eller utan funktionshinder. Empati föds med verksamheten. Empati kan inte tvingas fram utan genom att integrera verksamhet och samarbeta samt använda musik som ett gemensamt språk kan vi bygga en gemenskap och berika livet för alla.

Rulla till toppen