Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020

Från och med 1 Januari 2020 Blir Barnkonventionen svensk lag. Vi ska reda ut vad det innebär för funktionsnedsatta barn. Vi har valt ut de paragrafer som är mest tydliga för just funktionsnedsatta barn men vill även förtydliga att hela barnkonventionen gäller för alla barn vilket står i den andra paragrafen. Paragraf 2 beskriver tydligt …

Barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020 Läs Mer »